Modellbåten Anna


Målet for prosjektet er å utvikle en fjernstyrt modellbåt heretter kalt Anna. Båten skal kunne styres manuelt via en trådløs databærer. Ved hjelp av en GPS-mottaker skal brukeren få opplysninger om posisjon til båten basert på lengde og breddegrader. Bruker skal også kunne følge båten grafisk ved hjelp av bærbar PC med kart-program. Tilbakemelding om fart, dekningsforhold på radiosender, samt informasjon om status på batteriene i båten skal også være mulig. En lekkasjedetektor i båten skal gi bruker tilbakemelding i tilfelle lekkasje skulle oppstå. Det skal også være en funksjon som kutter motor når båten kommer utenfor dekningsområde til radiosenderen.

Båten skal styres ved hjelp av en servomotor tilkoblet roret på båten samt en elektrisk motor med tilhørende elektronikk for regulering av turtall. Det skal også konstrueres to strømforsyninger. En til fordeling av ulike spenninger som kreves i båten, og en til fjernkontrollen. Til dette skal det benyttes switchet strømforsyning for å minske tapet.

Det skal videre utvikles en fjernkontroll for styring av båten. Fjernkontrollen skal også kunne presentere data fra båten på et display.

Som opsjon til prosjektet skal båten kunne styre automatisk etter en oppgitt posisjon eller kurs. For at dette skal fungere optimalt er det nødvendig å få montert et kompass eller en gyro i båten. Det er også satt opp en opsjon på montering av et servostyrt kamera, med bildeoverføring tilbake til bruker. En annen mulighet er å styre båten manuelt via et grensesnitt på PC.

For utfyllende informasjon om prosjektet, se kravspesifikasjonen.

Fig 1 viser blokkskjematisk oppbygning av modellbåten, og fig 2 viser blokkskjematisk oppbygning av fjernkontrollen.